Поточна діяльність | Розпорядження голови | 2018 рік | № 7 Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
№ 7 Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 15 лютого 2018 року                                                                                                          № 7

 

Затверджено

Наказ Міністерства

 фінансів України

26. 08. 2014 року № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 

Розпорядження голови Чугуївської  районної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
_________________ № ______

 

і наказ начальника фінансового  управління

Чугуївської районної державної адміністрації____

 (найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1. _01    Чугуївська районна рада___________ ____________
         (КПКВК МБ)       (найменування головного розпорядника)

2. 011   Чугуївська районна рада___________ ______________
         (КПКВК МБ)       (найменування відповідального виконавця)

3. 011              0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
          (КПКВК МБ)    (КФКВК)1    (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 290,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 290,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

     5. Підстави для виконання бюджетної програми   Закон України "Про Державний бюджет",  Закон України "Про   

          місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

 

     6. Мета бюджетної програми    Раціоналізація й підвищення ефективності функціонування системи місцевого

         самоврядування, забезпечення сталого місцевого та регіонального розвитку, посилення скоординованості роботи  

         органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад щодо вирішення   нагальних проблем територіальних

         громад, створення єдиної системи інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

-

-

-

-

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

011

0117370

Поліпшення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина, забезпечення ефективності організації місцевого самоврядування, правове, методичне, кадрове та інформаційне забезпечення муніципального та регіонального розвитку

290,0

-

290,0

 

 

 

Усього

290,0

-

290,0

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0117370

Реалізація інших заходів  щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

1

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

звітність

20

2

 

Продукту

 

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг

од.

звітність

1360

3

 

кількість прийнятих нормативних актів(розпоряджень, рішень)

од.

звітність

520

 

 

Ефективності

 

 

 

4

 

кількість виконаних листів, звернень. заяв, скарг на одного працівника

од.

звітність

68

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од.

звітність

26

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис. грн.

звітність

14,50

 

 

Якості

 

 

 

 

 

кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг

%

звітність

100

 

 

кількість прийнятих нормативних актів(розпоряджень, рішень)

%.

звітність

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________  Бабієць А.А.________
                                                                                                             (підпис)              (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу                                      __________  Бурейко Т.Н._________
                                                                                                             (підпис)               (ініціали та прізвище)    

 

Переглядів: 51
Дата публікації: 15:27 15.02.2018
Версія для слабо- зорих