Поточна діяльність | Розпорядження голови | 2011 рік | №18 Про офіційний веб-сайт Чугуївської районної ради
№18 Про офіційний веб-сайт Чугуївської районної ради

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж  Е Н Н Я

 

від 27 квітня 2011 року                                                                                                            № 18

 

Про офіційний веб-сайт
Чугуївської районної ради

 

З метою забезпечення гласності та відкритості діяльності Чугуївської районної ради, надання громадянам та юридичним особами інформаційних послуг загального призначення через мережу Інтернет, відповідно до Указу Президента України від 01.08. 2002 року № 683/2002 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”, Постанови Кабінету Міністрів України  № 3 від 04.01. 2002 року “Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”, керуючись ст. ст.  55, 59, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1. Ввести з 01 травня 2011 року в дію офіційний веб-сайт Чугуївської районної ради.

2. Затвердити Положення про  функціонування офіційного веб-сайту Чугуївської районної ради (додається).

3. Покласти обов′язки щодо забезпечення безперебійного функціонування, своєчасного та якісного наповнення офіційного веб-сайту районної ради на спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого апарату районної ради.

4. Заступнику голови районної ради, керуючому справами виконавчого апарату районної ради, начальникам відділів виконавчого апарату районної ради забезпечувати своєчасне надання матеріалів для наповнення рубрик офіційного веб-сайту районної ради відповідно по Положення про функціонування веб-сайту районної ради.

5. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради:

5.1. Здійснювати контроль за змістом та якістю матеріалів, що надаються для розміщення на офіційному веб-сайті районної ради.

 5.2. Щомісячно проводити моніторинг функціонування офіційного веб- сайту районної ради відповідно до вимог Положення про функціонування веб-сайту районної ради.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради.

 

 

 

 

 Голова
районної ради                                                                                 І. СТОРОЖЕВ

 

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
розпорядженням голови  районної ради
№ 18 від  27  квітня 2011 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про функціонування офіційного веб-сайту
Чугуївської районної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Дане Положення визначає процедуру та періодичність розміщення та оновлення на офіційному веб-сайті Чугуївської районної ради (далі веб-сайт) оперативної інформації для забезпечення його безперебійного та якісного функціонування.

Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність районної ради шляхом розміщення її на веб-сайті  здійснюється з метою підвищення ефективності висвітлення діяльності Чугуївської районної ради, впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процес прийняття суспільних рішень.

 2. Постачальниками інформації є: посадові особи, відділи виконавчого апарату районної ради, комунальні підприємства, установи та заклади, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району, районна державна адміністрація, її відділи, управління  та працівники, підприємства, установи та організації, які здійснюють свою діяльність на території району, окремі громадяни – мешканці району.

 3. Веб-сайт Чугуївської районної ради – це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні районної ради і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет.

 

ІІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА
ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ ОФІЦІЙНОГО ВЕБ-САЙТУ.

 

1. Класифікація інформаційних матеріалів.

 1.1. Матеріали, що складають інформаційне наповнення офіційного веб-сайту, за своїм характером можуть бути розподілені на три категорії:

- статичні матеріали;

- динамічні матеріали;

- потокові матеріали.

 1.2. До категорії статичних належать матеріали, які повинні зберігати свою актуальність значний проміжок часу.

 1.3. До категорії динамічних належать матеріали, актуальність яких зберігається лише протягом обмеженого часу, через що вони повинні систематично оновлюватися.

 1.4. До категорії потокових матеріалів належать такі, що втрачають актуальність свого змісту за короткий час (кілька днів, а іноді і годин).

Оновлення потокових матеріалів здійснюється регулярно, за порядком надходження. Ці матеріали надходять на веб-сайт зовнішніми каналами в автоматичному (або автоматизованому) режимі.

Потокові матеріали зберігаються на веб-сайті лише до чергового оновлення. Вони відображаються на статичних чи динамічних html-сторінках у вигляді одного з їхніх структурних елементів.

2. Структура інформаційних матеріалів.

 2.1. Організація інформаційних матеріалів на веб-сайті має ієрархічну структуру, що передбачає розміщення даних на декількох рівнях в розділах веб-сайту (на веб-сторінках).

У середині веб-сторінок допускаються впорядковані або окремі перехресні посилання на будь-які рівні ієрархії, у залежності від тематичного зв′язку між даними. Такий взаємозв′язок становить гіперструктуру веб-сайту і забезпечує максимальну прозорість його структури.

Контроль за актуальністю гіперпосилань здійснюється програмно та візуально.

 2.2. Визначення одиниць структури.

 2.2.1. Частина – найбільша одиниця розподілу веб-сайту, що відповідає одному з головних об’єктів.

 2.2.2. Розділ – сукупність даних та супутні їм елементи структури і дизайну, що відповідають окремій темі.

Розділ може включати декілька сторінок.

 2.2.3. Підрозділ – сукупність даних та супутні їм елементи структури і дизайну, що відповідають окремій темі та упорядковані у ієрархічну структуру певного розділу.

 2.2.4. Сторінка – окрема сукупність даних html-структури.

Елементи сторінки: текст, таблиця, зображення. Елементи сторінки є складовими частинами або “одноосібними” носіями блоків (елементів) інформації.

 2.2.5. Документ – файл відмінної від html-сторінки структури, на який є посилання зі сторінок сайту.

 2.3. Типи розділів, сторінок та елементів сторінки.

 2.3.1. Типи розділів:

– інформаційний – розділ, основне призначення якого надавати інформацію; він містить усі дані, що стосуються відповідної тематики, посилання на зовнішні веб-ресурси та ресурси інших розділів;

– комунікаційний – розділ, основне призначення якого одержати інформацію від користувача і після первинної її обробки надати відповідь у вигляді сторінки;

– обов′язковий – розділ, наявність якого обумовлена вимогами нормативно-правових актів;

– необов′язковий – розділ, наявність якого обумовлена важливістю відповідної інформації та функцій для досягнення мети та виконання завдання веб-сайту.

 2.3.2. Типи сторінок:

– за принципом необхідності:

– обов′язкова;

– необов′язкова;

– за ознакою представлення державною, англійською та іншими мовами:

– багатомовна – сторінка, що має примірник кожною мовою;

– одномовна – сторінка, що має усталений зміст та не передбачає перекладу;

– за місцем в ієрархії:

– кінцева – сторінка, на якій відсутні упорядковані переліки посилань;

– перелікова – сторінка, яка має упорядковані переліки посилань на інші сторінки сайту;

– за засобом відображення:

– повна – сторінка, яка займає максимальне відведене параметрами браузера вікно і заміщує попередню;

– обмежена – сторінка, яка має додаткове значення, займає задану сервером площу при збереженні попередньо викликаної сторінки;

– за включенням загального стилю:

– стильова – сторінка, на якій присутні елементи загального дизайну сайту;

– унікальна – сторінка, яка має унікальний вигляд з метою збільшення інформативності, зручності для роздрукування, підкреслення особливостей змісту;

– за механізмом їх створення:

– статична – сторінка, яка зберігається на сервері у вигляді файлу;

– динамічна – сторінка, яка створюється у відповідь на дії користувача;

– за критерієм можливості їх тиражування:

– примірник – сторінка, яка, маючи власний інформаційний зміст, може бути еталоном для створення сторінки такого типу шляхом копіювання;

– окрема – сторінка, яка створюється в одному примірнику для відображення конкретної інформації унікальної структури;

– за призначенням:

– блок-схема – карта частини веб-сайту типу блок-схеми;

– загальна – загальні дані теми та переліки посилань;

– стаття – монолітний текст із зображеннями об’єктів, що розглядаються на сторінці;

– набір статей – структурований текст, що вміщує заголовки статей;

– тексти статей, ілюстрації;

– мапа – мапа регіону;

– інтерактивна мапа – інтерактивна мапа регіону;

– схема – схема проїзду;

– вільна схема – схема умовно вільної структури;

– презентація – таблиці, графіки та діаграми в супроводі тексту;

– текст для друку – текст для друку;

– комунікаційна – сторінка, яка є лише місцем для розміщення форми.

 2.3.3. Типи елементів сторінки:

– за принципом необхідності:

– обов′язковий;

– необов′язковий;

– за принципом включення до атрибутів загального стилю сайту:

– атрибут загального стилю;

– звичайний атрибут (можна не вказувати).

 2.3.4. Типи тексту:

– заголовок – короткий, певним чином виділений текст;

– короткий опис – загальна інформація, скорочений виклад тексту;

– абзац – текст значного обсягу, відокремлений від інших елементів сторінки;

– перелік – структурований текст, кожен елемент якого являє собою відокремлений заголовок або один з послідовності ординарних рядків;

– текстове меню – сукупність словосполучень, на кожне з яких пов′язано декілька посилань.

 2.3.5. Типи таблиць:

– зовнішня – таблиця, як правило, без рамок, для структурного розміщення інших елементів, що включають тексти, зображення, таблиці;

– внутрішня – таблиця, призначена для структурного відображення таблично-орієнтованих даних.

 2.3.6. Типи форм:

– повна – багатоелементна форма для виконання великої кількості операцій введення та вибору даних для передачі на сервер, як правило, займає значну частину сторінки;

– вбудована — форма, у складі якої лише декілька елементів, що призначені для багаторазової передачі на сервер коротких повідомлень, наприклад, запитів для пошуку.

 2.3.7. Типи зображень:

– ілюстраційне – зображення, що не має елементів інтерактивності;

– інтерактивне – зображення, з яким пов′язано посилання;

– графічна мапа – зображення, з різними частинами якого пов′язано декілька посилань.

3. Інформаційна структура веб-сайту.

 3.1. Інформаційна структура частини веб-сайту повинна бути адекватна відповідній предметній області.

Інформаційне наповнення має бути, з одного боку, повним, а з другого – не містити зайвих відомостей, недоречних повторів тощо.

 3.2. Класифікація матеріалів повинна мати ієрархічну будову.

 3.3. Ієрархічна підпорядкованість матеріалів різного рівня повинна відповідати рівню їх узагальнення та важливості.

 3.4. Назви класифікаційних рівнів (розділів, підрозділів) повинні бути зрозумілі широкому колу користувачів.

 3.3.5. Статичні, динамічні та потокові матеріали повинні подаватися окремими цілісними блоками відповідно до тематики.

 3.3.6. Розміщення матеріалів на окремих сторінках веб-сайту повинно визначатися ефективністю їх використання – одна сторінка може відповідати одній або декільком тематичним рубрикам, якщо це забезпечує її цілісність і зручність доступу до даних.

 

III. ІНФОРМАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ ВЕБ-САЙТУ.

 

1. Інформаційне наповнення.

 1.1.  Інформаційне наповнення веб-сайту здійснюється шляхом:

– надання постачальниками інформації матеріалів до виконавчого апарату районної ради з наступною їх інтеграцією програмно-технічними засобами веб-сайту;

– безпосереднім наповненням чи оновленням інформації виконавчим апаратом районної ради (відповідальною особою, на яку покладено обов’язки по забезпеченню безперебійного функціонування веб-сайту) за допомогою програмно-технічних засобів веб-сайту.

 1.2. Склад інформації, яка надається постачальниками інформації, її структура та оформлення визначаються самими постачальниками в межах  вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 3 від 04.01. 2002 року “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”.

 1.3. Відповідальність щодо оперативності, своєчасності та повноти надання інформації до виконавчого апарату районної ради для подальшої їх інтеграції до веб-сайту лягає на керівників (представників) зовнішніх постачальників інформації.

 1.4. Звернення до виконавчого апарату районної ради щодо визначення способу надання інформації до веб-сайту, надання чи отримання додаткової інформації, консультації, упровадження нових технологічних ідей, пропозицій тощо подаються у формі листа на паперовому та електронному носію з викладенням проблеми чи питання (для більш швидкого реагування – на електронну адресу районної ради: ChuguivRada@yandex.ru).

 1.5. За письмовим зверненням сільських, селищних рад Чугуївського району (членів Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області) у відповідних розділах (“Сільські ради”, “Селищні ради”) веб-сайту можуть бути безкоштовно оприлюднені акти сільських, селищних рад, їх виконавчих органів та посадових осіб (рішення, розпорядження).

2. Надання інформації постачальниками до веб-сайту.

 2.1. Розміщення інформації на веб-сайті переважно здійснюється безпосередньо в інтерактивному режимі.

 2.2. Для забезпечення інтерактивного режиму розміщення інформації на веб-сайті переважно застосовується електронний механізм взаємодії постачальник інформації–виконавчий апарат районної ради: інформація подається в електронному виді на електронних носіях за адресою районної ради або на електронну поштою районної ради (файли з текстовими та мультимедійними (фото-, відео-, аудіо-) матеріалами відповідних форматів та на відповідних електронних носіях, що визначені даним Положенням).

 2.3. Склад та періодичність подання інформації для розміщення на веб-сайті.

тип інформації

періодичність подання

терміни

1

2

3

Офіційна хроніка та новини

щодня

 

Анонси зустрічей і візитів та їх результатів, анонси акцій та інших подій

відразу після підготовки

не пізніше ніж за 2 дні, у надзвичайних випадках – не пізніше ніж за 1 годину до початку події

Прес-релізи

відразу після підготовки

не пізніше ніж через добу після події, якій присвячено прес-релізи

Офіційні повідомлення, оголошення і заяви

відразу після підготовки

не пізніше доби з моменту оприлюднення заяви

Інтерв’ю і виступи керівників

відразу після підготовки

не пізніше 3 днів після інтерв’ю

Статистичні та аналітичні матеріали

у визначені для відповідних матеріалів терміни

 

 

2.4. Вимоги до технічного та програмного забезпечення, необхідного для підготовки, надання та розміщення інформації на веб-сайті.

 2.4.1. Мінімальні вимоги до програмного забезпечення:

– операційна система Microsoft Windows 98, ХР, Vista, 7;

– текстовий процесор, електронні таблиці: Microsoft Word, Excel 98, XP, 2007, 2010 (набір офісних програм Microsoft Office 98, XP, 2007, 2010);

– графічний редактор: Adobe Photoshop 7, CS, CS2, CS3, CS4, CS5;

– Інтернет-браузер з підтримкою кирилиці: Microsoft Іпternet Ехрlorer 6, 7, 8, 9;

– інше необхідне програмне забезпечення.

 2.4.2. Мінімальні вимоги до технічного забезпечення:

– комп’ютер на базі процесора фірм AMD, INTEL (чи інших) з фізичними основними показниками не нижче за: процесор – 1 Ghz , RAM – 1 Gb, HDD – 10Gb;

– джерело безперебійного електроживлення, яке забезпечуватиме живленням обладнання не менш ніж 10-15 хвилин з моменту аварійного вимкнення електроживлення;

– наявність доступу до мережі Інтернет.

 2.5. Вимоги до інформаційних матеріалів, що призначені для оприлюднення на веб-сайті.

 2.5.1. Інформація на веб-сайті розміщується у формі публікацій, що мають наступні параметри:

– назва публікації – бажана кількість символів не більше 40;

– тіло публікації – текстово-графічний блок, що містить відформатовану текстову інформацію, графічні файли, таблиці, діаграми та т.і.;

Кожна публікація може містити вкладені публікації, доступ до яких здійснюється за допомогою гіперпосилань.

 2.5.2. Інформація, що подається для оприлюднення на веб-сайті, повинна супроводжуватись наступними матеріалами:

– тіло публікації повинно бути текстовим файлом формату “*.rtf” або “*.doc” з наступними параметрами: книжна орієнтація з верхніми, нижніми полями – 1,5 см., лівим полем – 2,5 см., правим полем – 1 см.;

– фотоматеріали подаються в тому вигляді, в якому передбачається їх оприлюднення,  у вигляді графічних файлів формату “*.jpg”, “*.jpeg”, “*.gif”;

– відеоматеріали подаються в тому вигляді, в якому передбачається їх оприлюднення,  у вигляді відео-файлів формату “*.mpg”, “*. flv” або у форматі DVD-відео;

– музичні матеріали подаються в тому вигляді, в якому передбачається їх оприлюднення,  у вигляді аудио-файлів формату “*.mp3″;

– графіки та діаграми – у вигляді файлів формату “*.xls”.

Якщо публікація має фото-, відео-, аудио- чи інші аналогічні матеріали, то вони надаються окремо у вигляді файлів відповідних форматів та параметрами не нижче за: фото – 300 DPI, відео – mpeg 2, аудіо – будь-які разом із текстовими файлами – описами цих матеріалів.

Файли іменуються відповідно до загально прийняти норм роботи персональних комп’ютерів під управлінням операційної системи Microsoft Windows.

 * – назва файлу.

 2.5.3. Інформаційні матеріали надаються державною мовою.

 2.5.4. Інформація, що надається, повинна бути лаконічною, літературною, без орфографічних, граматичних та стилістичних помилок, мати відповідне форматування.

Не допускається розміщення на веб-сайті інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено чи обмежено законодавством.

 2.5.5. Інформація надається в паперовому та електронному вигляді на переносних носіях інформації (CD/DVD диски, флеш-карти; flopy-дискети не приймаються) із супроводжувальними листами.

 2.5.6. Інформаційні матеріали приймаються загальним відділом виконавчого апарату районної ради (м. Чугуїв, вул. К. Лібкнехта, 29, к. 8), який має право повернути матеріали на доопрацювання у випадку невідповідності вимогам, що визначені цим Положенням, або на електрону адресу: ChuguivRada@yandex.ru.

 2.6. Відповідальність за дотримання вимог щодо надання інформації до виконавчого апарату районної ради лягає на керівників (представників) постачальників інформації.

 

IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕБ-САЙТУ.

 

1. Координацію робіт із забезпечення функціонування та розвитку веб-сайту, його інформаційне наповнення, технічна підтримка, супроводження та встановлення регламенту і стандартів обміну інформацією між його складовими частинами здійснює керуючий справами виконавчого апарату районної ради.

 2. Безперебійне функціонування, своєчасне та якісне інформаційне наповнення офіційного веб-сайту районної ради здійснюється спеціалістом І категорії загального відділу виконавчого апарату районної ради.

 

V. ОФОРМЛЕННЯ ВЕБ-САЙТУ.

 

1. Оформлення веб-сайту здійснюється відповідно  норм та вимог чинного законодавства України та цього Положення.

 2. Структура веб-сайту складається з:

– верхнього незмінного поля;

– лівого та правого поля меню;

– центрального поля.

 3. Верхнє незмінне поле представляє собою три графічно умовно розділених частини.

Ліва частина по розміру відповідає розміру лівого поля меню сайту та містить графічне зображення герба (прапору) району та будівлі районної ради.

Центральна частина по розміру відповідає розміру центрального поля сайту та містить графічне зображення карти району, колосся пшениці та стрічку жовто-блакитного кольору, а також текст “Чугуївська районна рада офіційний  сайт”.

Права частина по розміру відповідає розміру правого поля меню та містить текстову інформацію щодо поштової адреси, адреси електронної пошти та контактних телефонів районної ради.

 4. Ліве поле меню складається із розділів:

– Головна сторінка;

– Керівництво;

– Приймальня;

– Візитна картка району;

– Депутатський корпус;

– Постійні комісії;

– Депутатські групи та фракції;

– Загальний відділ;

– Організаційний відділ;

– Відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення;

– Селищні ради;

– Сільські ради;

– Публічна інформація;

– Пошта.

 4.1. Розділ “Головна сторінка” відкриває веб-сторінку, що умовно розділена на три частини, кожна з яких відокремлена одна від одної графічним зображенням лінії розділу.

Верхня частина в свою чергу поділена на дві частини: в лівій частині розміщена графічне зображення (фото) голови районної ради в робочому кабінеті; в правій частині розміщений текст привітання голови районної ради.

Середня частина умовно розділена на дві частини: ліва частина містить текстову інформацію про коротку географічно – територіальне розміщення та статистичні данні району; права частина містить графічне зображення карти району.

Нижня частина містить текст-посилання на відповідні веб-сторінки:

– “Герб, прапор та гімн району”;

– “Історична довідка становлення та діяльності районної ради”.

Відкриття веб-сайту відбувається із відкриття веб-сторінки розділу “Головна сторінка”.

 4.2. Розділ “Керівництво” відкриває веб-сторінку, що умовно розділена на три блоки, кожний із яких складається із двох умовно розділених частин. Блок від блоку відокремлені графічним зображенням лінії розділу.

Перший блок: ліва частина містить графічне зображення (фото) портрет голови районної ради; права частина містить текстову інформацію короткої біографічної довідки голови районної ради.

Другий блок: ліва частина містить графічне зображення (фото) портрет заступника голови районної ради; права частина містить текстову інформацію короткої біографічної довідки заступника голови районної ради.

Третій блок: ліва частина містить графічне зображення портрет керуючого справами виконавчого апарату районної ради, права частина містить текстову інформацію короткої біографічної довідки керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

 4.3. Розділ “Приймальня” відкриває веб-сторінку що умовно розділена графічним зображенням лінії розділу на три частини.

Верхня частина містить текстову інформацію поштової адреси, адреси електронної пошти та номерів контактних телефонів районної ради.

Середня частина містить текстову інформацію щодо структури виконавчого апарату районної ради.

Нижня частина містить текст-послання на відповідну веб-сторінку: “Положення про виконавчий апарат районної ради”.

 4.4. Розділ “Візитна карта району” відкриває веб-сторінку, яка містить текстово-графічну інформацію про історичну довідку становлення Чугуївського району. Текст розміщений відносно лівого та правого краю сторінки по всій ширині та до кінця сторінки.    Графічні зображення (фото) розміщуються на сторінці поміж тексту.

 4.5. Розділ “Депутатський корпус” відкриває веб-сторіну, яка містить  текстову інформацію щодо персонального складу депутатів районної ради.

Розділ “Депутатський корпус” має п’ять підрозділів:

-     “ІІ (ХХІІ) скликання”;

-     “ІІІ (ХХІІІ) скликання”;

-      “ІV (ХХІV) скликання”;

-      “V скликання”;

-      “VI скликання”.

Кожний із даних підрозділів відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію щодо персонального складу депутатів районної ради відповідного скликання.

 4.6. Розділ “Постійні комісії відкриває веб-сторінку, яка умовно розділена графічним зображенням лінії розділу на дві частини.

Верхня частина містить текстову інформацію про персональний склад постійних комісій районної ради.

Нижня частина містить текст-посилання на відповідну веб-сторінку: “Положення про постійні комісії”.

 4.7. Розділ “Депутатські групи та фракції” відкриває веб-сторіну яка містить текстову інформацію про  персональний склад депутатських груп та фракцій районної ради.

 4.8. Розділ “Загальний відділ” відкриває веб-сторінку, яка умовно розділена на дві частини.

Верхня частина містить текстову інформацію щодо персонального складу відділу.

Нижня частина містить текстову інформацію про положення про відділ.

 4.9. Розділ “Організаційний відділ” відкриває веб-сторінку, яка умовно розділена на дві частини.

Верхня  частина містить текстову інформацію щодо персонального складу відділу.

Нижня частина містить текстову інформацію про положення про відділ.

 4.10. Розділ “Відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення” відкриває веб-сторінку, яка умовно розділена на дві частини.

Верхня частина містить текстову інформацію щодо персонального складу відділу.

Нижня частина містить текстову інформацію про положення про відділ.

 4.11. Розділ “Селищні ради” відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію про поштові адреси, номери контактних телефонів селищних рад, прізвища, імена та по батькові селищних голів та секретарів селищних рад.

 4.12. Розділ “Сільські ради” відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію про поштові адреси, номери контактних телефонів сільських рад, прізвища, імена та по батькові сільських голів та секретарів сільських рад.

 4.13. Розділ “Публічна інформація” має три підрозділи:

- “До уваги”

- “Нормативно-правові акти”

- “Публічна інформація”.

Підрозділ “До уваги” відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію щодо повідомлення про адресу, телефони, адресу електронної пошти, за якими можна здійснити запит на публічну інформацію.

Підрозділ “Нормативно-правові акти” відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію (текст-посилання на відповідні веб-сторінки) щодо переліку нормативно-правових актів районної ради, що регулюють процес прийняття, реєстрації, обліку та надання відповідей на запити на публічну інформацію.

Підрозділ “публічна інформація” відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію (текст-посилання на відповідні веб-сторінки) щодо переліку публічної інформації (відповідно до ст. 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”), яка є у володінні виконавчого апарату районної ради.

 4.14. Розділ “Пошта” відкриває веб-сторінку, яка умовна розділена на три частини.

Ліва частина містить текстову інформацію щодо пояснення по заповнення встановлених полів вводу інформації.

Права частина містить, сформовані програмними засобами, набір полей вводу інформації для  надіслання електронного листа до районної ради.

Нижня частина містить текстову інформацію щодо вимог чинного законодавства України по заповненню та надісланню звернень та запитів.

 5. Праве поле меню складається із розділів:

– Прийом громадян;

– Рішення ради:

– Розпорядження голови районної ради;

– Регуляторні акти;

– Засоби масової інформації;

– Спільна власність територіальних громад сіл, селищ району;

– Почесні громадяни Чугуївського району;

– Новини;

– Законодавча база;

– Корисні посилання;

– Пошук.

 5.1. Розділ “Прийом громадян” відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію щодо графіку прийому громадян в районній раді.

 5.2. Розділ “Рішення ради” має три (в подальшому буде відбуватись збільшення) підрозділів “V скликання”, “VІ скликання”, “Проекти рішень”.

Підрозділ “V скликання” відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію (текст-посилання на відповідні веб-сторінки) щодо переліку сесій районної ради V скликання.

Підрозділ VІ скликання відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію (текст-посилання на відповідні веб-сторінки) щодо переліку сесій районної ради VI скликання.

Підрозділ “Проекти рішень” відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію (текст посилання на відповідні веб-сторінки) щодо переліку проектів рішень, які пропонуються до розгляду на черговій сесії районної ради.

 5.3. Розділ “Розпорядження голови районної ради” має два (в подальшому буде відбуватись збільшення) підрозділи: “2010 рік”, “2011 рік”.

Підрозділ “2010 рік” відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію щодо переліку розпоряджень голови районної ради з основної діяльності.

Підрозділ “2011 рік” відкриває веб-сторінку,  яка містить текстову інформацію (текст-посилання на відповідні веб-сторінки) щодо переліку  розпоряджень голови районної ради з основної діяльності.

 5.4. Розділ “Регуляторні акти” має два підрозділи: “Діючі”, “Проекти”.

Підрозділ “Діючі” відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію (текст посилання на відповідні веб-сторінки) щодо переліку чинних регуляторних актів, які прийняті районною радою.

Підрозділ “Проекти” відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію (текст посилання на відповідні веб-сторінки) щодо переліку проектів регуляторних актів, які пропонуються до розгляду на черговій сесії районної ради.

 5.5. Розділ “Засоби масової інформації району” має два підрозділи “ГІГ Чугуївщини “Красная звезда”, “ТРК Чугуївщини “Слобожанка”.

Підрозділ “ГІГ Чугуївщини “Красная звезда” відкриває веб-сторінку, яка умовно розділена на дві частини.

Верхня частина містить текстову інформацію про поштову адресу, номери контактних телефонів, адреси електронної пошти редакції газети, прізвище, ім’я та по батькові головного редактора, а також коротку інформацію про діяльність редакції газети.

Нижня частина містить текстову інформацію (текст-посилання на відповідні файли) переліку випусків газети з можливістю відкриття для перегляду чи запису на жорсткий диск для зберігання відповідних файлів випусків газети.

Підрозділ “ТРК Чугуївщини “Слобожанка”  відкриває веб-сторінку, яка умовно розділена на дві частини.

Верхня частина містить текстову інформацію про поштову адресу, номери контактних телефонів, адреси електронної пошти ТРК, прізвище, ім’я та по батькові директора ТРК, а також коротку інформацію про діяльність ТРК.

Нижня  частина містить відеоматеріали випусків теленовин ТРК.

 5.6.  Розділ “Спільна власність територіальних громад сіл, селищ району” відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію (текст-посилання на відповідну веб-сторінку чи відповідний файл) щодо переліків суб’єктів та об’єктів, а також положення про порядок управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

 5.7. Розділ “Почесні  громадяни Чугуїуського району” відкриває веб-сторінку, яка умовно  розділена на дві частини.

Верхня частина містить текстову інформацію (текст-посилання на відповідну веб-сторінку) щодо списку осіб, яким присвоєно звання “Почесний громадянин Чугуївського району”.

Нижня частина містить текст-посилання на відповідний файл: “Положення про звання “Почесний громадянин Чугуївського району”.

 5.8. Розділ “Новини” відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію щодо анонсів, новин, об’яв та таке інше, які пов′язані із поточною діяльністю районної ради.

 5.9. Розділ “Законодавча база” відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію (текст-посилання на відповідну веб-сторінку) щодо переліку основних законодавчих актів України, які регулюють діяльність  органів місцевого самоврядування.

 5.10. Розділ “Корисні посилання” відкриває веб-сторінку, яка містить текстову інформацію (текст-посилання на відповідну веб-сторінку) щодо переліку основних установ, закладів чи установ, діяльність яких тим чи іншим чином пов′язана із діяльністю районної ради.

 5.11. Розділ “Пошук” відкриває веб-сторінку, яка містить  програмно оформлене поле для здійснення пошуку по ресурсах веб-сайту необхідної інформації.

 6. Центральне поле відіграє роль основної частини будь-якої веб-сторінки веб-сайту, де відображається текстове та мультимедійне інформаційне наповнення веб-сайту.

 7. До бокових полів меню можуть бути додані інші пункти (видалені), які даватимуть змогу отримувати найповнішу інформацію в зручний спосіб про діяльність Чугуївської районної ради та вирішувати нагальні питання взаємодії з  громадянами та юридичними особами.

 

 

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради                               О. М’ЯГКА

 

Переглядів: 51
Дата публікації: 09:13 27.04.2011
Версія для слабо- зорих